Què són les malalties cardiovasculars?

ECV.jpg

Les malalties cardiovasculars (MCV) són la principal causa de mort i discapacitat en el món. Engloben les malalties que afecten la funcionalitat del cor i del sistema vascular (els vasos sanguinis).

Entre l'ampli espectre de trastorns que engloben les malalties cardiovasculars, podem nomenar algunes com les principals:

1. Cardiopatia coronària

La cardiopatia coronària és la malaltia que afecta els vasos sanguinis que transporten la sang al miocardi, la part muscular del cor. Es desenvolupa quan s'acumulen plaques de greix i altres substàncies en les artèries, estrenyent-les, el que dificulta o fins i tot atura l'arribada de sang i oxigen al cor.

Si aquesta malaltia s'allarga en el temps, el miocardi  pot veure's debilitat i produir-se arrítmies o insuficiència cardíaca. I si una artèria es bloqueja completament pot donar lloc a un atac cardíac.

2. Cardiopatia congènita

La cardiopatia congènita és la malaltia produïda per una incorrecta formació de l'estructura del cor en néixer, el que afecta el seu normal funcionament. Hi ha una gran varietat de problemes que poden produir-se per aquesta malaltia: des dels que no produeixen una simptomatologia concreta i no requereixen tractament, als que presenten símptomes més greus i precisen d'una intervenció quirúrgica el més aviat possible.

3. Cardiopatia reumàtica

La cardiopatia reumàtica és la malaltia que es produeix quan ocorre una lesió a les vàlvules del cor o al miocardi causada per estreptococs presents en la febre reumàtica. L'organisme pot donar una resposta anòmala a una infecció per aquest tipus de bacteris, produint una lesió valvular per inflamació o una deformació cicatricial.

colesterol.jpg

4. Malalties cerebrovasculars

Les malalties cerebrovasculars són aquelles que es produeixen quan hi ha un problema en els vasos sanguinis que irriguen la sang al cervell. Un accident cerebrovascular (ACV) es produeix quan no arriba suficient sang al cervell. Pot ser a causa d'un coàgul que viatja a través del torrent sanguini als vasos sanguinis del cervell o d'una hemorràgia cerebral.

5. Arteriopatia perifèrica

Les arteriopaties perifèriques són les malalties que afecten els vasos sanguinis de les extremitats superiors i inferiors. Es desenvolupen quan es produeix una acumulació de greix a les artèries de braços i sobretot cames, que les estrenyen dificultant la correcta irrigació de la sang. La falta de reg sanguini en les extremitats pot produir lesions en els nervis i els teixits de les extremitats.

6. Malaltia tromboembòlica venosa

S'anomena malaltia tromboembòlica venosa al conjunt de malalties que engloben tant a la trombosi venosa profunda (TVP) com l'embòlia pulmonar i la síndrome postrombótica. Aquestes malalties son causades pel despreniment de coàguls (trombes) que viatgen a través del torrent sanguini i poden arribar a allotjar-se en les venes del cor i dels pulmons.

Quan un vas sanguini es trenca, l'hemorràgia es deté mitjançant la coagulació de la sang, creant el que anomenem un trombe. Quan el trombe és gran i s'allotja en les venes profundes de la cama (trombosi venosa profunda), pot alliberar petits fragments que passin al torrent sanguini i l’obstrueixin. La major complicació de la TVP és que el coàgul arribi als pulmons i obstrueixi la seva circulació sanguínia, produint una embòlia pulmonar.

Un altre problema que pot provocar la TPV és la síndrome postrombótica, que es produeix quan el trombe allotjat a la cama inflama secundàriament la vena, produint dolor, tumefacció i trastorns de coloració a la pell.

Com prevenir les malalties cardiovasculars?

Les malalties cardiovasculars solen compartir els mateixos factors de risc, que combinats entre si poden influir de manera determinant. És important seguir un tractament de prevenció i diagnòstic precoç, intentant eliminar els riscos que produeixen el tabac, la mala alimentació, l'obesitat, la hipertensió arterial, la diabetis i el colesterol.

control_ecv.jpg

La prevenció i el tractament primerenc de les persones amb un o diversos factors de risc és fonamental a l'hora d'evitar accidents cardiovasculars.

Vols conèixer l'estat de salut del teu cor? Si tens entre 35 i 74 anys, pots fer-te el test de detecció de risc cardiovascular a 10 anys Farmacardio, que consisteix en una sèrie de proves senzilles que es realitzen còmodament a la farmàcia.

Vull fer el test

Publicado el14-09-2016
Facebook Twitter Google+ LinkedIn
FarmaCardio