Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular

dia_europeo_riesgo_cardiovascular

Avui, 14 de març, se celebra el Dia Europeu per a la Prevenció del Risc Cardiovascular. Aquesta data va ser instaurada en 2005 per sensibilitzar els ciutadans sobre la importància de la prevenció a l'hora de minimitzar el risc cardiovascular i, sobretot, per conscienciar-nos de la capacitat que tenim per influir en els principals factors de risc.

Les malalties cardiovasculars afecten gairebé el 25% de la població espanyola i són el principal motiu de mort i de discapacitat, per sobre, fins i tot, del càncer. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les malalties cardiovasculars es podrien reduir fins a un 80% adoptant hàbits de vida saludables i controlant els factors de risc.

Què és el risc cardiovascular?

El risc cardiovascular és la probabilitat, associada a diversos factors o marcadors, de patir una malaltia coronària.

Alguns factors de risc no són modificables (no es poden controlar), com l'edat, el sexe, la càrrega genètica i els antecedents familiars. Però n’hi ha altres de modificables, que podem controlar de forma total, com l'hàbit de fumar i el sedentarisme, o de forma parcial prenent mesures per disminuir-los, com l'obesitat, la hipertensió arterial, la diabetis mellitus o de tipus 2, l'estrès i el colesterol .

Per si mateixos, aquests factors poden no resultar rellevants a l'hora de produir una malaltia cardiovascular, però el risc augmenta quan es presenten diversos factors de risc combinats.

Conèixer l'estat del nostre cor amb Farmacardio

Si volem saber si el nostre cor està preparat per al nostre ritme actual de vida i quina és la nostra probabilitat de patir un accident cardiovascular en un termini de 10 anys, podem fer el test Farmacardio. Només sent plenament conscients del nostre risc podrem començar a prendre mesures preventives per minimitzar-lo.

distintivo_farmacardio_farmacias

Farmacardio és una iniciativa de la Fundació Mútua General de Catalunya i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB). Mitjançant aquest programa es pot realitzar el test de detecció del risc cardiovascular a persones entre 35 i 74 anys sense necessitat de sol·licitar cites mèdiques, còmodament, des de la teva farmàcia més propera. Un farmacèutic amb formació específica realitza les proves en no més de 30 minuts i les envia al centre mèdic de la Mútua General de Catalunya, que les analitza i n’envia els resultats al pacient via correu electrònic, juntament amb recomanacions personalitzades segons el cas.

Quina fiabilitat té el test Farmacardio?

Farmacardio és un programa avalat per professionals mèdics. La valoració del risc cardiovascular es realitza a través d'unes senzilles proves. Els resultats es mesuren sobre la base d’unes taules que determinen d'una manera més precisa el risc vascular en els pacients del nostre entorn: les taules del risc coronari total de Framingham calibrades per a Espanya pel projecte REGICOR (Registre Gironí del Cor). Aquest projecte investiga des de l'any 1978 la distribució de la cardiopatia isquèmica, els seus factors de risc en la població i la millor forma de prevenció per quantificar el risc:

  • Aquestes taules han estat validades recentment per a les característiques de la població espanyola (estudi VERIFICA).
  • Les taules Framingham quantifiquen el risc fins als 74 anys, mentre que altres com SCORE ho fan només fins als 65 anys. Si tenim en compte que dues terceres parts dels accidentes cardiovasculars mortals succeeixen entre els 65 i 74 anys d'edat, és un avantatge rellevant.
  • Quantifiquen el risc en pacients diabètics, un factor de risc rellevant que no totes les taules inclouen.
  • Inclouen el colesterol HDL a l'hora d'estratificar el risc, un punt també rellevant atès el perfil lipídic característic de la població mediterrània.

Les taules de REGICOR quantifiquen el risc cardiovascular global a 10 anys i estableixen les següents categories de risc:

  • risc baix <10%;
  • moderat del 10% al 19% i
  • alt ≥ 20%.

Coneix més informació sobre el test Farmacardio

habitos_saludables.jpg

La importància de la prevenció

La modificació dels estils de vida és una part essencial, i sovint infravalorada, a l'hora de la prevenció i el tractament de la malaltia cardiovascular. Ens sembla rellevant repetir la dada de l'OMS, que indica que es podrien reduir fins a un 80% les malalties cardiovasculars adoptant hàbits de vida saludables i controlant els factors de risc.

Prendre consciència de la nostra responsabilitat personal per minimitzar el risc és fonamental. Molts començem a preocupar-nos a partir dels 50 o 60 anys, però la prevenció ha de començar ja en la infància i joventut i estar present durant tota la nostra vida. Els components imprescindibles són: portar una dieta cardiosaludable, fer exercici físic habitual, abandonar l'hàbit del tabac, controlar l'estrès i moderar el consum d'alcohol.

Vull fer-me el test Farmacardio Publicado el 14-03-2017
Facebook Twitter Google+ LinkedIn
FarmaCardio