Avís legal

La “Fundació Mútua General de Catalunya, Fundació Privada” és una entitat sense ànim de lucre, que té com a objecte, entre d’altres finalitats d’interès general, fomentar la previsió social i la salut en tots els seus vessants. La Fundació desenvolupa la seva activitat assistencial en els consultoris ubicats a la primera planta de l’immoble situat als núms. 5-11 del carrer Tuset de la ciutat de Barcelona, i promou diferents programes de medicina preventiva oberts a tota la societat, alhora que organitza accions de caràcter divulgatiu com les Setmanes de la Prevenció.

Els continguts d'aquest web són propietat exclusiva de la Fundació Mútua General de Catalunya, i no poden ser copiats o distribuïts, ni total ni parcialment, sense el seu consentiment.

La Fundació Mútua General de Catalunya es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense avís previ, modificacions en la informació que conté el web, així com en la configuració o presentació d’aquest.

Les eventuals referències que es facin en aquest web a qualsevol producte, servei, o a qualsevol tipus d’informació, utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant o subministrador, etc., que siguin titularitat de tercers, no constitueix cap mena de recolzament o recomanació per part de la Fundació.

En accedir a aquest web s’accepta que la Fundació Mútua General de Catalunya no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivi de l’esmenat accés o ús de la informació del web, o per accés a altres matèries d’Internet a través de les connexions amb aquest website.

La Fundació Mútua General de Catalunya està degudament inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 990, domiciliada a la primera planta dels núms. 5-11 del carrer Tuset de la ciutat de Barcelona i té el N.I.F. núm. G-61120747.

Ús de cookies en aquest web

Una cookie (galeta) és un petit conjunt de dades amb informació enviada pel lloc web i emmagatzemada en el navegador de l’usuari, de manera que el lloc web pot consultar l’activitat prèvia de l’usuari.

En aquest web s’utilizen les següents cookies que es detallen a continuació:

Desactivació de cookies

L’usuari podrà -en qualsevol moment- escollir quines cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador: